CONTENTS GO
 

海外生产據點

MWX(无锡MOBIS)

无锡工厂生产MEB,、PSP、CBS产品,是全世界零部件生产基地,为零部件的供给发挥重要的中枢作用。

地址 : (No. 15 Xinrong Road No. 16) NEW TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, WUXI,JIANGSU,214112,CHINA 电话 : 86-510-8855-3600

top